Pokyny pro autory a redakční proces

 

Odevzdání rukopisu

Pokyny pro autory a citační norma v PDF (v angličtině).

Žádáme autory, aby dodržovali všechny formální pokyny. Rukopisy, které nebudou upraveny podle pokynů, budou autorům vráceny před započetím samotného recenzního řízení.

Rukopisy se odevzdávají ve  Wordu a PDF na oficiální email časopisu: prague.egyptological.studies@gmail.com. Uveďte prosím vaše jméno, afiliaci a email.

 

Termíny pro odevzdávání příspěvků do následujících čísel jsou:

PES XXXII (2024): 30. září 2023

PES XXXIII (2024): 28. února 2024

PES XXXIV (2025): 30. září 2024

Jazykem časopisu PES je angličtina, pokud možno britská angličtina. Pro odevzdání rukopisu se vyžaduje jazyková korektura provedená rodilým mluvčím s odpovídající erudicí. Za jazykovou korekturu je zodpovědný sám autor a měla by být provedena před odevzdáním rukopisu. Pokud nedojde k dodržení tohoto požadavku, rukopis bude autorovi vrácen, aby provedl jazykovou korekturu před odevzdáním článku. Časopis si vyhrazuje právo na jakoukoli jazykovou či formální změnu všech textů (zásadnější změny budou poslány autorovi ke schválení).

 

Odevzdáním rukopisu autor prohlašuje, že text nebyl publikován nikde jinde ani současně nebyl odevzdán k publikování v jiném časopise. Zároveň autor deklaruje, že rukopis nemá žádné právní vady a že autor má právo na jeho publikování. Pokud je potřeba povolení, je autorovou povinností opatřit si takové povolení od vlastníka práv. Pokud je vyžadován poplatek za povolení, i ten je na zodpovědnosti autora. Originály písemných povolení musí být odevzdány redakci společně s rukopisem. V případě publikování materiálu z archeologických výzkumů může být autor (autoři) požádán o poskytnutí písemného povolení k publikování materiálu od ředitele mise. Ve všech případech, ať už je povolení vyžadováno nebo ne, musí být řádně uveden zdroj všech citací v rukopisu.

 

Redakční rada a výkonný redaktor časopisu přistupují velmi vážně k otázkám porušení vlastnických práv, plagiátorství a dalších prohřešků proti dobré praxi. PES se snaží chránit práva všech autorů a vždy vyšetřuje podezření z plagiátorství nebo zneužití publikovaných článků. Stejně tak se PES snaží chránit svoji reputaci proti různým pochybením. Odevzdané články mohou být překontrolovány softwarem na odhalování plagiátů. Pokud se zjistí, že došlo k plagiování jiných děl nebo je zahrnut materiál, na který autor nemá právo, nebo že práva nejsou dostatečně přiznána, PES si vyhrazuje právo na podniknutí následujících akcí: například publikovat errata nebo corrigenda (korektury); stažení článku; situaci řešit s nadřízeným nebo děkanem instituce, případně jiného akademického orgánu nebo společnosti, ze které autor pochází; nebo započetí odpovídajících právních kroků, atp.

 

Odevzdáním článku není garantováno to, že bude publikován. Všechny články budou podrobeny recenznímu řízení u dvou nezávislých a anonymních recenzentů. V případě obdržení dvou zcela odlišných posudků bude článek odeslán k posouzení třetímu recenzentovi. Konečné rozhodnutí, zda bude článek publikován nebo ne, bude učiněn redakční radou, a to na základě samotného článku a recenzí. Když dojde k přijetí článku, autor bude požádán o podpis licenční smlouvy s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy.

 

Otázky ohledně odevzdání rukopisu směřujte prosím na výkonnou redaktorku Marii Peterkovou Hlouchovou na prague.egyptological.studies@gmail.com.

 

Standardní příklad autorské licenční smlouvy.

 

Konverze znaků

 

znak kód znak kód znak kód znak kód
$ Alt + 036 Å A$ ł Alt + 0179 Ü Alt + 0220
^ Alt + 094 å a$ Ľ Alt + 0188 ü Alt + 0252
Alt + 0135 À A% ľ Alt + 0190 Û U^
« Alt + 0171 à a% Ĺ Alt + 0197 û u^
~ Alt + 0126 Ć Alt + 0198 ĺ Alt + 0229 Ū U‡
˘ Alt + 0162 ć Alt + 0230 Ļ L$ ū u‡
¦ Alt + 0166 Ç Alt + 0199 ļ l$ Ų
® Alt + 0174 ç Alt + 0231 Ń Alt + 0209 ų «
Alt + 0146

apostrof

Đ Alt + 0208 ń Alt + 0241 Ŭ
Alt + 0150

pomlčka

đ Alt + 0240 Ñ N~ ŭ
° Alt + 0176

stupeň

È E% ñ n~ Ÿ Y$
´ Alt + 0180

minuta

è e% Ņ N$ Ź Alt + 0143
˝ Alt + 0189

vteřina

Ē E‡ ņ n$ ź Alt + 0159
Alt + 0132

uvozovky dole

ē e‡ Ô Alt + 0212 Ż Alt + 0175
Alt + 0147

uvozovky nahoře

Ę Alt + 0202 ô Alt + 0244 ż Alt + 0191
Alt + 0134

úmrtí

ę Alt + 0234 Ő Alt + 0213
@ Alt + 064 Ë Alt + 0203 ő Alt + 245
[ Alt + 091 ë Alt + 0235 Ö Alt + 0214
] Alt + 093 Ė E$ ö Alt + 0246
× Alt + 0215

krát

ė e$ Õ O~
Alt + 0133 Ê E^ õ o~
{ Alt + 0123 ê e^ Ò O%
} Alt + 0125 Ğ ò o%
| Alt + 0124

absolutní hodnota

ğ Ø
Alt + 0137 Ġ G$ ø
÷ Alt + 0247 ġ G$ Ō O‡
© Alt + 0169 ħ h‡ ō o‡
± Alt + 0177 Î Alt + 0206 Ŏ
» Alt + 0187 î Alt + 0238 ŏ
ß Alt + 0223

ostré s

Ï I$ Ŕ Alt + 0192
à A~ ï i$ ŕ Alt + 0224
ã a~ Ī I‡ Ś Alt + 0140
Ā A‡ ī i‡ ś Alt + 0156
ā a‡ Ì I% Ş Alt + 0170
Ą Alt + 0165 ì i% ş Alt + 0186
ą Alt + 0185 İ I^ Ţ Alt + 0222
 Alt + 0194 ı i^

i bez tečky

ţ Alt + 0254
â Alt + 0226 Į Ù U%
Ă Alt + 0195 į ù u%
ă Alt + 0227 Ķ K$ Ů Alt + 0217
Ä Alt + 0196 ķ k$ Ű Alt + 0219
Æ Ł Alt + 0163 ű Alt + 0251
æ

 

 

Úvod > Pokyny pro autory a redakční proces