Pro autory

Odevzdané příspěvky musí být původní studie autorů, kteří posílají své texty do našeho časopisu. Zároveň tyto články nesmí být ve zcela stejné podobě odevzdané do žádného jiného časopisu nebo jiné publikace, s výjimkou textů v zahraničních odborných i populárně-naučných publikacích.

 

Odevzdáním článku není garantováno to, že bude publikován. Všechny články budou podrobeny recenznímu řízení u dvou nezávislých a anonymních recenzentů. Po obdržení posudků může autor provádět jakékoli změny, a to ve lhůtě maximálně tří týdnů. Následně budou texty odeslány na jazykovou korekturu. Autor obdrží k úpravám jedny stránkové korektury. V této fázi by se měly upravovat již pouze jen zjevné chyby a technické záležitosti. Přepisování větších částí textu je přípustné pouze, pokud je to nevýslovně nutné, a po poradě s redakcí. Na tyto úpravy bude poskytována lhůta 14 dní. Dodržování daných termínů je důležité kvůli tomu, abychom zajistili včasné publikování časopisu.

 

Časopis PES není zodpovědný za získávání povolení k publikování obrazového či jiného materiálu. To si autor musí zajistit sám.

RUKOPIS

Rukopisy a přílohy posílejte na adresu: prazske.egyptologicke.studie@gmail.com.

 

Text

označte jako „příjmení autora (bez diakritiky)_text“ (Novak_text)

textový editor: MS Word, verze 6.0 a vyšší (= formát .DOC nebo .DOCX)

písmo: Times New Roman, velikost 12 bodů

odstavec: řádkování: 1,5

zarovnání: vlevo

odsazení: 0

 

Každý příspěvek musí obsahovat:

Název

Jméno a příjmení autora

Název instituce, pro kterou pracuje

E-mailovou adresu autora

Abstrakt v angličtině, klíčová slova v češtině a angličtině

 

Za nimi následuje volný řádek a následně začíná vlastní text. První odstavec neodsazujte. Měl by také sloužit jako úvodní část. V časopise bude zvýrazněn. Proto doporučujeme nezačínat text úvodními podnadpisy (např. Úvod atp.).

Na začátku dalšího/ch odstavce/ů použijte pro odsazení klávesu Tab.

 

Podnadpisy

 

Oddělujte volným řádkem nad i pod titulkem. Nepoužívejte žádné zvýraznění ani číslování.

 

Poznámky pod čarou lze vkládat přímo do textu, pomocí funkce Reference à Vložit poznámky pod čarou.

písmo: Times New Roman, velikost 10 bodů

odstavec: řádkování: 1

zarovnání: vlevo

odsazení: 0

 

Veškeré cizí znaky je nutné vkládat do textu pomocí klávesových zkratek (viz níže).

Pro transliteraci používejte fonty Translit nebo Trlit. Používáte-li jiné fonty, je nutné poslat je redakci spolu s textem.

Citujete-li přímo text z publikace, případně něčí slova, použijte české uvozovky: „ a “.

 

PŘÍLOHY

 

Obrázky

odevzdávejte samostatně v tomto formátu:

Pérovky: ve formátu .TIFF ve velikosti na šířku stránky a rozlišení 1200 dpi. Přípustný je i formát .AI.

Fotografie: odevzdávejte ve formátu .TIFF ve velikosti na šířku stránky a rozlišení 400 dpi. Není-li k dispozici .tiff, je možné odevzdat .JPG.

V rámci publikace je možné otisknout pouze obrázky, k nimž máte vyřešena autorská práva (jste sami autoři nebo máte příslušné povolení) nebo se na ně tato práva již nevztahují. Není možné odevzdávat obrázky stažené z internetu, či naskenované z publikací.

 

Názvy obrázků odevzdávejte ve formě: „příjmení autora (bez diakritiky)_obr (číslo obrázku)“ (Novak_obr1).

Počet obrázků je minimálně 1, maximálně počet normostran děleno 2 (bude-li k článku nutné použít větší počet obrázků, prosíme, kontaktujte redaktorky).

První obrázek by měl být na šířku.

 

Tabulky

odevzdávejte v editoru MS Excel (= format .XLS or .XLSX). Zdržte se jakéhokoliv zvláštního formátování, odevzdávejte prostou tabulku.

 

Popisky k obrázkům a tabulkám:

označené jako „příjmení autora (bez diakritiky)_popisky“ (Novak_popisky)

Každý popisek uveďte „Obr. (číslo obrázku) text (foto/kresba autor)“

příklad:

Obr. 1 Sahureův zádušní chrám (foto M. Frouz)

 

Popisky tabulek jsou uvedeny ve stejném souboru, ve stejném formátu.

příklad:

Tab. 1 Seznam hodnostářů s titulem vezíra

 

Konverze znaků

 

znak kód znak kód znak kód znak kód
$ Alt + 036 Å A$ ł Alt + 0179 Ü Alt + 0220
^ Alt + 094 å a$ Ľ Alt + 0188 ü Alt + 0252
Alt + 0135 À A% ľ Alt + 0190 Û U^
« Alt + 0171 à a% Ĺ Alt + 0197 û u^
~ Alt + 0126 Ć Alt + 0198 ĺ Alt + 0229 Ū U‡
˘ Alt + 0162 ć Alt + 0230 Ļ L$ ū u‡
¦ Alt + 0166 Ç Alt + 0199 ļ l$ Ų
® Alt + 0174 ç Alt + 0231 Ń Alt + 0209 ų «
Alt + 0146

apostrof

Đ Alt + 0208 ń Alt + 0241 Ŭ
Alt + 0150

pomlčka

đ Alt + 0240 Ñ N~ ŭ
° Alt + 0176

stupeň

È E% ñ n~ Ÿ Y$
´ Alt + 0180

minuta

è e% Ņ N$ Ź Alt + 0143
˝ Alt + 0189

vteřina

Ē E‡ ņ n$ ź Alt + 0159
Alt + 0132

uvozovky dole

ē e‡ Ô Alt + 0212 Ż Alt + 0175
Alt + 0147

uvozovky nahoře

Ę Alt + 0202 ô Alt + 0244 ż Alt + 0191
Alt + 0134

úmrtí

ę Alt + 0234 Ő Alt + 0213
@ Alt + 064 Ë Alt + 0203 ő Alt + 245
[ Alt + 091 ë Alt + 0235 Ö Alt + 0214
] Alt + 093 Ė E$ ö Alt + 0246
× Alt + 0215

krát

ė e$ Õ O~
Alt + 0133 Ê E^ õ o~
{ Alt + 0123 ê e^ Ò O%
} Alt + 0125 Ğ ò o%
| Alt + 0124

absolutní hodnota

ğ Ø
Alt + 0137 Ġ G$ ø
÷ Alt + 0247 ġ G$ Ō O‡
© Alt + 0169 ħ h‡ ō o‡
± Alt + 0177 Î Alt + 0206 Ŏ
» Alt + 0187 î Alt + 0238 ŏ
ß Alt + 0223

ostré s

Ï I$ Ŕ Alt + 0192
à A~ ï i$ ŕ Alt + 0224
ã a~ Ī I‡ Ś Alt + 0140
Ā A‡ ī i‡ ś Alt + 0156
ā a‡ Ì I% Ş Alt + 0170
Ą Alt + 0165 ì i% ş Alt + 0186
ą Alt + 0185 İ I^ Ţ Alt + 0222
 Alt + 0194 ı i^

i bez tečky

ţ Alt + 0254
â Alt + 0226 Į Ù U%
Ă Alt + 0195 į ù u%
ă Alt + 0227 Ķ K$ Ů Alt + 0217
Ä Alt + 0196 ķ k$ Ű Alt + 0219
Æ Ł Alt + 0163 ű Alt + 0251
æ

 

Ilustrační příklady standardních licenčních smluv: 
​​Typ smlouvy

Česká verze Anglická verze
​Licenční smlouva bezúplatná – FF UK nabyvatel (autor nezaměstnanec)
  lic_nezam_bezupl_v10_CZ.docx lic_nezam_bezupl_v10_EN.docx
​​Licenční smlouva úplatná – FF UK nabyvatel (autor nezaměstnanec)
lic_nezam_upl_v10_CZ.docx lic_nezam_upl_v10_EN.docx
Úvod > Pro autory