Recenzní řízení

Odevzdané rukopisy podstoupí anonymní recenzní řízení. Budou odeslány dvěma nezávislým badatelům, kteří jsou jednak odborníky v dané oblasti, a jednak nejsou členy redakční rady.

V případě zcela odlišných posudků bude osloven tření recenzent.

Obdržíme-li recenze na knihy, ty pochopitelně nebudou odeslány k recenznímu řízení.

Úvod > Recenzní řízení