Recenzní řízení

Všechny články a zprávy budou předmětem anonymního recenzního řízení. Budou odeslány dvěma nezávislým badatelům, kteří jsou odborníky v dané oblasti. V případě dvou zcela opačných posudků bude osloven třetí recenzent. Konečné rozhodnutí, zda článek publikovat nebo ne, bude učiněn redakční radou, a to na základě článku samotného a recenzí.

 

Spolu s odevzdáním rukopisu může autor navrhnout jména 2 až 4 možných recenzentů. Doporučení recenzenti by měli být odborníky ve svém oboru  a měli by být schopni objektivně zhodnotit rukopis. Při doporučování recenzentů prosím mějte na paměti možný konflikt zájmu. Příklady konfliktu zájmu mohou (ne výhradně) zahrnovat:

a) Recenzent by neměl být dopředu informován o odevzdání rukopisu.
b) Recenzent by neměl v nedávné době spolupracovat s autorem (autory).
c) Recenzent by neměl být členem stejné instituce jako autor (autoři).

Autor bude také požádán o to nominovat recenzenty, od kterých si recenzi nepřeje.

 

Prosím berte v potaz, že redakční rada ani výkonný redaktor nejsou povinni k posouzení vašeho rukopisu přijmout či odmítnout doporučené či nevhodné recenzenty.

Úvod > Recenzní řízení