Redakční proces

Redakční proces zahrnuje tyto kroky:

  1. Počáteční hodnocení článku členy redakční rady. V případě pozitivního hodnocení, bude článek odeslán do recenzního řízení.
  2. Dvě anonymní recenze od nezávislých badatelů (šest týdnů). V případě obdržení dvou zcela odlišných posudků bude článek odeslán k posouzení třetímu recenzentovi.
  3. Autorské úpravy; doplnění a změny na základě posudků (dva týdny). Prosím mějte na paměti, že toto je poslední příležitost k provádění zásadnějších úprav ve vašem rukopisu. Očekává se, že autor dodrží daný termín. Pokud ze strany autora dojde ke zpoždění, může to mít za následek, že článek bude posunut do dalšího čísla časopisu.
  4. Konečné rozhodnutí celé redakční rady, které bude založené na odevzdaném rukopisu a recenzích.
  5. První korektury autorem (dva týdny). Autorské změny by v této fázi měly být omezeny již jen na absolutní minimum (technické a zjevné textové chyby). Větší změny nebudou v této fázi akceptovány. Očekává se, že autor dodrží daný termín. Pokud ze strany autora dojde ke zpoždění, může to mít za následek, že článek bude posunut do dalšího čísla časopisu.
  6. První korektury a úpravy odpovědným redaktorem.
  7. Druhé korektury a úpravy odpovědným redaktorem.

 

Přehled dat redakčního procesu:

Redakční proces PES

(témata zaměřená na 3. tisíciletí př. n. l.)

Termíny

PES

(všechna témata)

Termíny

Termín odevzdání 31. prosince 28. února
Počáteční hodnocení redakční radou 15. ledna 15. března
Anonymní recenzní řízení 28. února 28. dubna
Autorské úpravy a dodatky 30. března 30. května
Finální rozhodnutí redakční rady 15. dubna 15. června
Autorské korektury 15. června 15. srpna
První redakční korektury 30. června 31. srpna
Druhé redakční korektury 31. července 30. září
Vydání 30. září 30. listopadu

 

 

Úvod > Redakční proces