O časopisu

Prague Egyptological Studies (Pražské egyptologické studie, PES) jsou odborným recenzovaným periodikem, které vychází dvakrát ročně. Časopis je vydáván Českým egyptologickým ústavem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Od roku 2002 byl pravidelně vydáván v češtině a od roku 2015 i v angličtině. Od roku 2021 PES vychází pouze v angličtině se zaměřením na staroegyptskou a núbijskou (súdánskou) prehistorii a historii, od pravěku po pozdní antiku.

Časopis přijímá archeologické zprávy a originální studie zaměřené na různé aspekty staroegyptské a núbijské materiální kultury, náboženství, jazyka a historie, případně dějin egyptologie a reflexe starověkého Egypta v pozdějších obdobích. Vítány jsou také studie zaměřující se na širší interdisciplinární spolupráci v egyptologii, jako je např. environmentální archeologie, archeozoologie a archeobotanika, stejně jako nový výzkum v oblasti aplikovaných věd. Kromě toho časopis zahrnuje také recenze nedávno vydaných monografií ve výše zmíněných oblastech.

Časopis zastává principy Open Accessu: všechny příspěvky jsou čtenářům dostupné jak v tištěné, tak i v bezplatné elektronické verzi, pod licencí CC BY-NC-ND 2.0. Všechny články se dají shlédnout a stáhnout na stránkách Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a na samostatných stránkách časopisu.

Profil časopisu byl založen také na vědecké platformě Academia.edu, aby byl propagován ve vědecké komunitě. Další nekomerční použití a distribuce jsou povoleny za předpokladu, že autor a časopis budou řádně uvedeni.

 

Za odevzdání, zpracování a publikování rukopisu nejsou účtovány žádné poplatky.

 

Termíny pro odevzdávání příspěvků do následujících čísel jsou:

PES XXXII (2024): 30. září 2023

PES XXXIII (2024): 28. února 2024

PES XXXIV (2025): 30. září 2024

 

ISSN 1214-3189 (tištěná verze)

ISSN 1801-3899 (online verze)

Úvod > O časopisu