O časopisu

Pražské egyptologické studie (PES) jsou odborným časopisem vydávaným dvakrát ročně Českým egyptologickým ústavem FF UK. Časopis vychází pravidelně od roku 2002. V roce 2011 se stal recenzovaným periodikem. Časopis PES si klade za cíl informovat jak odbornou, tak i laickou českou a slovenskou veřejnost především o současných (nejen archeologických) výzkumech na území Egypta a Súdánu. První rubrika je proto věnovaná zprávám z terénních výzkumů, případně z konferencí a jiných zajímavých akcí. Další část představují jednotlivé studie zaměřené na různé aspekty dějin starověkého Egypta, v nichž je záběr egyptologického bádání rozšířen díky příspěvkům z oborů historie, orientalistiky a přírodních věd.

V roce 2016 se časopisu PES dostalo menší obměny u vnější podoby časopisu: pro anglické číslo byla vytvořena barevná vnitřní strana obálky, která doposud byla černobílá. V barvě byly publikovány zajímavé fotky a vizualizace, jejichž výpovědní hodnota by v černobílé verzi byla ztracena.

Časopis PES začal být také více propagován. Byl mu zřízen profil na academia.edu, kde často patří až mezi 0,1-0,5 % nejnavštěvovanějších profilů na této platformě.

Rukopisy jsou přijímány v elektronické podobě na adrese prazske.egyptologicke.studie@gmail.com. Žádáme přispěvatele, aby své příspěvky odevzdávali v podobě, která odpovídá pokynům redakce (viz Pokyny pro autory a Citační norma). Každý příspěvek prochází nezávislým recenzním řízením se dvěma posudky. Teprve po doporučení k publikování recenzenty může být rukopis přijat do tisku.

Od roku 2015 vychází v režimu Open Access . Veškerý obsah je volně k dispozici bez jakýchkoli poplatků. Uživatelé mohou plné texty číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise bez předchozího povolení od vydavatele či autora. Časopis vychází pod licencí CC BY-NC-ND 2.0.

Nejsou účtovány žádné poplatky  za podání, zpracování a publikování rukopisu.

ISSN 1214-3189 (print)
ISSN 1801-3899 (online)

Úvod > O časopisu