2004 (3)

Issued: 02 / 2004
Publisher: Univerzita Karlova, České národní egyptologické centrum, Český egyptologický ústav
ISSN: 1214-3189
250 pages

Slovo úvodem (Jana Mynářová), p. 7 (pdf)

Články

Egyptský chrám na březích vlámské Schelde. Odkaz Charlese Huberta Servaise (1828–1892) a Lodewijka Delgeura (1819–1888) (Filip Coppens), p. 11-24 (pdf)

Františkáni Římař, Prutký a Schneider – zdroje a možnosti interpretace jejich zpráv (nejen) o Egyptě 18. století (Marek Dospěl), p. 25-37 (pdf)

Osazení 32 nalezených fragmentů reliéfní výzdoby Intiho hrobky na původní místa (Martin Dvořák), p. 38-44 (pdf)

Společenstvo Devíti (Jiří Janák), p. 45-48 (pdf)

Svět pro sochy egyptského panovníka. Fragmenty fajánsových výplní ze zádušního chrámu krále Neferefrea (Renata Landgráfová), p. 49-53 (pdf)

Materiálová charakteristika kamenných nádob ze zádušního chrámu panovníka Neferefrea v Abúsíru (Jaromír Leichmann, Jana Hrubá, Jana Kotková, Petra Vlčková), p. 54-59 (pdf)

Československá komunita v Egyptě v letech 1918–1938 (Adéla Macková), p. 60- 65 (pdf)

Reciprocita a redistribuce v Amarnském období (Jana Mynářová), p. 66-76 (pdf)

Středozem a Černozem. Faraonské dědictví v Gondoru? (Hana Navrátilová), p. 77-88 (pdf)

Lid vs. pTurin 55001 (Hana Navrátilová, Jiří Janák), p. 89-97 (pdf)

Kanaánská Astarte v egyptském pantheonu. Astarte válečná – Astarte egyptská – Astarte milostná (osobní) (Martin Pehal), p. 98-120 (pdf)

Výškopisná archeologická mapa 1:2 000 území české koncese v Abúsíru (Jaromír Procházka, Vladimír Brůna). p. 121-125 (pdf)

Sajské pevnosti v Egypte (Květa Smoláriková), p. 126-133 (pdf)

Co vypovídají pozůstatky osob z Iufaovy šachtové hrobky v Abúsíru (Eugen Strouhal), p. 134-149 (pdf)

Publikace zlomků reliéfů z Ptahšepsesovy mastaby v Abúsíru (Břetislav Vachala), p. 150-151 (pdf)

Rostlinné sloupy v abúsírských královských hrobových komplexech (Miroslav Verner), p. 152-158 (pdf)

Zkusme měřit měřicí (Hana Vymazalová), p. 159-167 (pdf)

Zprávy

Iufaova hrobka v Abúsíru – sezóna 2003/2004 (Ladislav Bareš), p. 171-182 (pdf)

Průzkum oázy El-Hajez, Oáza Baharíja (březen 2004) (Miroslav Bárta, Vladimír Brůna,Viktor Černý, Jiří Musil, Jiří Svoboda, Miroslav Verner), p. 183-202 (pdf)

Hrobový komplex Lepsius č. 25 v Abúsíru (Sezóna 2003–2004) (Jaromír Krejčí), p. 203-212 (pdf)

Spolupráce s egyptskými regionálními knihovnami. 26. mezinárodní konference MELCOM v Mnichově (Jiřina Růžová, František Ondráš, Jiří Luhan), p. 213-216 (pdf)

Jižní Abúsír – sezóna 2003/2004 (Břetislav Vachala), p. 217-218 (pdf)

Kamenné nádoby ve starověkém Egyptě a jejich výroba (Petra Vlčková), p. 219-235 (pdf)

Bibliografie členů ČNEC, p. 237-244 (pdf)

Zkratky, p. 245 (pdf)

Úvod > Vydání > 2004 (3)