Citační norma

V textu prosím odkazujte tzv. „přírodovědným“ způsobem – tedy Huehnergard (1987: 26), případně (Huehnergard 1987: 26).

Na konci příspěvku uveďte veškerou použitou literaturu přesně dle stanovených pravidel (Literatura:). Pokud citujete pouze jednu či několik stran pak do použité literatury v závěru uveďte přesnou a kompletní paginaci článku, který citujete.

Je rovněž nutné rozlišovat mezi pomlčkou (–) a spojovníkem (-). Pomlčka se používá např. pro číselné údaje. Spojovník slouží ke spojení dvou slov, např. BegelsbacherFischer.

 

(a) Monografie

Příjmení, jméno

rok Název monografie (kurzívou), místo vydání: nakladatel [řada (vypisujte celý název, nikoliv jen zkratku) a číslo svazku].

 

příklad:

Huehnergard, John

1987 Ugaritic Vocabulary in Syllabic Transcription, Atlanta: Scholars Press [Harvard Semitic Studies 32].

 

POZNÁMKA: Jméno autora a název studie uvádějte přesně podle originálu, tzn. dodržovat velká a malá písmena, tečky, dvojtečky, čárky atp.

 

(b) Článek v časopise

Příjmení, jméno

rok Název článku (v českých uvozovkách, tedy „ a “), (čárka až za uvozovkami) časopis (vypsat celý název) roč., s. xx.

 

příklad:

Ryholt, Kim S. B.

1998 „Hoteibre, a Supposed Asiatic King in Egypt with Relations to Ebla“, Bulletin of the American Schools of Oriental Research 311, s. 1–6.

 

(c) Příspěvek ve sborníku či jiném kolektivním díle

Příjmení, jméno

rok Název příspěvku (viz článek v časopise), in: Jméno editora (nejdříve příjmení, pak jméno) (ed., v příp. více autorů uvést všechny a použít eds.). Název sborníku, místo: nakladatel [řada a číslo svazku], s. xx.

 

příklad:

Hoffmeier, James K.

2004 „Aspects of Egyptian Foreign Policy in the 18th Dynasty in Western Asia and Nubia“, in: Knoppers, Gary N. – Hirsch, Antoine (eds.). Egypt, Israel, and the Ancient Mediterranean World. Studies in Honor of Donald B. Redford, Leiden – Boston: Brill [Probleme der Ägyptologie 20], s. 121–141.

 

 

 

Úvod > Citační norma