Redakce

Redakční rada

  • Prof. Dr. Miroslav Verner, DrSc., Český egyptologický ústav Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
  • Prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc., Ústav antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
  • doc. PhDr. Jana Mynářová, Ph.D., Český egyptologický ústav Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
  • Mgr. Dušan Magdolen, Ph.D., Ústav orientalistiky Slovenskej akadémie vied
  • doc. Mgr. Karel Nováček, Ph.D., Katedra archeologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni
  • PhDr. Lukáš Pecha, Katedra blízkovýchodních studií Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni
  • Mgr. et Mgr. Veronika Dulíková, PhD., Český egyptologický ústav Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Odpovědné redaktorky

  • Mgr. et Mgr. Katarína Arias Kytnarová
  • Mgr. Marie Peterková Hlouchová
Úvod > Redakce