Pro autory

RUKOPIS

Rukopisy a přílohy posílejte na adresu: prazske.egyptologicke.studie@gmail.com.

 

Text

označte jako „příjmení autora (bez diakritiky)_text“ (Novak_text)

textový editor: MS Word, verze 6.0 a vyšší (= formát .DOC nebo .DOCX)

písmo: Times New Roman, velikost 12 bodů

odstavec: řádkování: 1,5

zarovnání: vlevo

odsazení: 0

 

Každý příspěvek musí obsahovat:

Název

Jméno a příjmení autora

Název instituce, pro kterou pracuje

E-mailovou adresu autora

Abstrakt v angličtině, klíčová slova v češtině a angličtině

 

Za nimi následuje volný řádek a následně začíná vlastní text. První odstavec neodsazujte. Měl by také sloužit jako úvodní část. V časopise bude zvýrazněn. Proto doporučujeme nezačínat text úvodními podnadpisy (např. Úvod atp.).

Na začátku dalšího/ch odstavce/ů použijte pro odsazení klávesu Tab.

 

Podnadpisy

 

Oddělujte volným řádkem nad i pod titulkem. Nepoužívejte žádné zvýraznění ani číslování.

 

Poznámky pod čarou lze vkládat přímo do textu, pomocí funkce Reference à Vložit poznámky pod čarou.

písmo: Times New Roman, velikost 10 bodů

odstavec: řádkování: 1

zarovnání: vlevo

odsazení: 0

 

Veškeré cizí znaky je nutné vkládat do textu pomocí klávesových zkratek (viz níže).

Pro transliteraci používejte fonty Translit nebo Trlit. Používáte-li jiné fonty, je nutné poslat je redakci spolu s textem.

Citujete-li přímo text z publikace, případně něčí slova, použijte české uvozovky: „ a “.

 

PŘÍLOHY

 

Obrázky

odevzdávejte samostatně v tomto formátu:

Pérovky: ve formátu .TIFF ve velikosti na šířku stránky a rozlišení 1200 dpi. Přípustný je i formát .AI.

Fotografie: odevzdávejte ve formátu .TIFF ve velikosti na šířku stránky a rozlišení 400 dpi. Není-li k dispozici .tiff, je možné odevzdat .JPG.

V rámci publikace je možné otisknout pouze obrázky, k nimž máte vyřešena autorská práva (jste sami autoři nebo máte příslušné povolení) nebo se na ně tato práva již nevztahují. Není možné odevzdávat obrázky stažené z internetu, či naskenované z publikací.

 

Názvy obrázků odevzdávejte ve formě: „příjmení autora (bez diakritiky)_obr (číslo obrázku)“ (Novak_obr1).

Počet obrázků je minimálně 1, maximálně počet normostran děleno 2 (bude-li k článku nutné použít větší počet obrázků, prosíme, kontaktujte redaktorky).

První obrázek by měl být na šířku.

 

Tabulky

odevzdávejte v editoru MS Excel (= format .XLS or .XLSX). Zdržte se jakéhokoliv zvláštního formátování, odevzdávejte prostou tabulku.

 

Popisky k obrázkům a tabulkám:

označené jako „příjmení autora (bez diakritiky)_popisky“ (Novak_popisky)

Každý popisek uveďte „Obr. (číslo obrázku) text (foto/kresba autor)“

příklad:

Obr. 1 Sahureův zádušní chrám (foto M. Frouz)

 

Popisky tabulek jsou uvedeny ve stejném souboru, ve stejném formátu.

příklad:

Tab. 1 Seznam hodnostářů s titulem vezíra

 

Konverze znaků

 

znak kód znak kód znak kód znak kód
$ Alt + 036 Å A$ ł Alt + 0179 Ü Alt + 0220
^ Alt + 094 å a$ Ľ Alt + 0188 ü Alt + 0252
Alt + 0135 À A% ľ Alt + 0190 Û U^
« Alt + 0171 à a% Ĺ Alt + 0197 û u^
~ Alt + 0126 Ć Alt + 0198 ĺ Alt + 0229 Ū U‡
˘ Alt + 0162 ć Alt + 0230 Ļ L$ ū u‡
¦ Alt + 0166 Ç Alt + 0199 ļ l$ Ų
® Alt + 0174 ç Alt + 0231 Ń Alt + 0209 ų «
Alt + 0146

apostrof

Đ Alt + 0208 ń Alt + 0241 Ŭ
Alt + 0150

pomlčka

đ Alt + 0240 Ñ N~ ŭ
° Alt + 0176

stupeň

È E% ñ n~ Ÿ Y$
´ Alt + 0180

minuta

è e% Ņ N$ Ź Alt + 0143
˝ Alt + 0189

vteřina

Ē E‡ ņ n$ ź Alt + 0159
Alt + 0132

uvozovky dole

ē e‡ Ô Alt + 0212 Ż Alt + 0175
Alt + 0147

uvozovky nahoře

Ę Alt + 0202 ô Alt + 0244 ż Alt + 0191
Alt + 0134

úmrtí

ę Alt + 0234 Ő Alt + 0213
@ Alt + 064 Ë Alt + 0203 ő Alt + 245
[ Alt + 091 ë Alt + 0235 Ö Alt + 0214
] Alt + 093 Ė E$ ö Alt + 0246
× Alt + 0215

krát

ė e$ Õ O~
Alt + 0133 Ê E^ õ o~
{ Alt + 0123 ê e^ Ò O%
} Alt + 0125 Ğ ò o%
| Alt + 0124

absolutní hodnota

ğ Ø
Alt + 0137 Ġ G$ ø
÷ Alt + 0247 ġ G$ Ō O‡
© Alt + 0169 ħ h‡ ō o‡
± Alt + 0177 Î Alt + 0206 Ŏ
» Alt + 0187 î Alt + 0238 ŏ
ß Alt + 0223

ostré s

Ï I$ Ŕ Alt + 0192
à A~ ï i$ ŕ Alt + 0224
ã a~ Ī I‡ Ś Alt + 0140
Ā A‡ ī i‡ ś Alt + 0156
ā a‡ Ì I% Ş Alt + 0170
Ą Alt + 0165 ì i% ş Alt + 0186
ą Alt + 0185 İ I^ Ţ Alt + 0222
 Alt + 0194 ı i^

i bez tečky

ţ Alt + 0254
â Alt + 0226 Į Ù U%
Ă Alt + 0195 į ù u%
ă Alt + 0227 Ķ K$ Ů Alt + 0217
Ä Alt + 0196 ķ k$ Ű Alt + 0219
Æ Ł Alt + 0163 ű Alt + 0251
æ

 

Ilustrační příklady standardních licenčních smluv: 
​​Typ smlouvy

Česká verze Anglická verze
​Licenční smlouva bezúplatná – FF UK nabyvatel (autor nezaměstnanec)
  lic_nezam_bezupl_v10_CZ.docx lic_nezam_bezupl_v10_EN.docx
​​Licenční smlouva úplatná – FF UK nabyvatel (autor nezaměstnanec)
lic_nezam_upl_v10_CZ.docx lic_nezam_upl_v10_EN.docx
Úvod > Pro autory